بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از سیاست‌های موشکی کشور

13940525000778_PhotoA

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال امضای بیانیه‌ای در حمایت از سیاست‌های دفاعی و موشکی کشورمان هستند.

به گزارش صالحین تهران بزرگ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه پارلمان بیانیه‌ای در حمایت از سیاست‌های دفاعی و موشکی کشورمان به امضا می‌رسانند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «استراتژی نظام جمهوری اسلامی، سیاست بازدارندگی بوده و این استراتژی منطبق بر نص صریح قرآن است.
آیا زیرسوال بردن سیاست توسعه موشکی درچنین زمانی ازسوی برخی در داخل،هم سخنی با اوباما و رژیمهای استکباری نیست؟
اتخاذ چنین مواضعی دربرابر دشمنان ناآگاهی و خیانت است.»

تاکنون ۹۱ نماینده این بیانیه را امضا کرده و پیش بینی می‌شود تعداد این امضاها افزایش یابد.