۷ امتیاز کم‌سابقه قراردادهای جدید نفتی به کمپانی‌های خارجی/این امتیازها در پساتحریم توجیه ندارد

[ad_1]


دکتری مدیریت قراردادهای نفتی با اظهار اینکه مشخص نیست برچه مبنایی در مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکتهای خارجی امتیازها داده شده است گفت: این نوع قرارداد قرار بود برای دوره تحریم‌ها باشد نه دوره پساتحریم، پس دیگر نیازی به دادن این امتیازها نیست.

[ad_2]

لینک منبع