قانون اساسنامه صندوق توسعه ملی دائمی شد

[ad_1]


نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، ارکان، اعضا و شرح وظایف صندوق توسعه ملی را مشخص و قوانین مربوط به آن را دائمی کردند.

[ad_2]

لینک منبع