حماس: صفحه جدیدی در روابط خود با مصر باز کرده‌ایم

[ad_1]


عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد که گفتگوها میان مصر و این جنبش جنبه رسانه ای ندارد، بلکه دو طرف پیوندها و منافعی دارند که باید در نظر گرفته شوند.

[ad_2]

لینک منبع