نکاتی مهم در موفقیت تشکیلات (۳)

4e64feb0c630182ccd22eafbee59cb3e_L

در زمان کار تشکیلاتی مراتب تشکیلاتی بایستی محترم شمرده شوند و در نظر باشند. شاید دو عضو تشکیلات درفضاهای دیگر رفاقت و صمیمت خاصی داشته باشند اما در فضای کار تشکیلاتی بایستی سلسله مراتب تشکیلاتی کاملا مورد احترام باشد . در این زمینه حائز اهمیت است که بتوانیم موقعیت شناس باشیم و مکان و زمان شوخی یا رفتار خارج از قاعده ی تشکیلاتی را تشخیص دهیم و آن را در نوبت کار تشکیلاتی خلط نکنیم.

۶- حفظ احترام ساختار تشکیلاتی

همواره بر روی مساله نظم و انضباط تاکید شده است. اما هر چه بیشتر هم بر روی این مساله تاکید شود باز اصل موضوع را سبک نخواهد کرد. شاید بتوان گفت یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین ویژگی هایی که وجودش موجب سعادت و نبودش موجب فلاکت یک تشکیلات خواهد شد ، نظم باشد. نظمی که در تمام بخش های یک تشکیلات چه بصورت فردی و چه بصورت جمعی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
تمام اعضا و مرتبطین یک تشکیلات بایستی به دقت متوجه رفتار و کردار خود خصوصا آن دسته از رفتار که نمود بیرونی نیز دارند باشند.
در زمان کار تشکیلاتی مراتب تشکیلاتی بایستی محترم شمرده شوند و در نظر باشند. شاید دو عضو تشکیلات در فضاهای دیگر رفاقت و صمیمت خاصی داشته باشند اما در فضای کار تشکیلاتی بایستی سلسله مراتب تشکیلاتی کاملا مورد احترام باشد . در این زمینه حائز اهمیت است که بتوانیم موقعیت شناس باشیم و مکان و زمان شوخی یا رفتار خارج از قاعده ی تشکیلاتی را تشخیص دهیم و آن را در نوبت کار تشکیلاتی خلط نکنیم.

 

۷- عدم دخالت روابط شخصی در فعالیت
روابط شخصیتان (خصوصا روابط عاطفی) با دیگر اعضا را در روابط تشکیلاتیتان دخیل نکنید. این کار دشواری است اما اگر رعایت نشود آسیب های جدی به شما و تشکیلات وارد می آورد لازم نیست که احساساتمان را دور بریزیم و به یک ربات و کامپیوتر تحلیل گر و پردازنده ای که فقط مولفه های منطقی را می شناسد تبدیل شویم . فعالیت تشکیلاتی ، انسان را به هیچ وجه تهی از احساس نمی کند ، در عین حال به علت توجه بیشتر انسان به جزئیات ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور و زیبایی ها و زشتی های آن ، احساسات درون انسان را به غلیان نیز می اندازد. اما لازم است توجه داشته باشیم که در فضای کار تشکیلاتی بتوانیم به خوبی احساس و عقل را از هم تمیز دهیم. احساس را در جای خود رها کنیم و عقل و منطق را در جای خود به کار گیریم.
در یک تشکیلات ، روابط تشکیلاتی آقایان و خانم ها به روابط عاطفی تبدیل نشوند چراکه این امر می تواند اثرات مخربی داشته باشد.
در گروه های جوان از جلمه گروه های دانشجویی عموما این مساله رخ می دهد که یک کنش و واکنش عاطفی و احساسی در میان فرضا دو عضو باعث می شود که روابط تشکیلاتی آنها نیز متاثر گردد. در صورتی که این روابط شخصی توسط خود عضو از روابط تشکیلاتی تفکیک نشوند، این مساله موجب می شود که به مرور مشکلاتی پدیدار گردند که آسیب های جبران ناپذیری را در آینده هم برای عضو و هم برای کلیت تشکیلات ایجاد نماید.

۸- تماشاچی نبودن
در طول تاریخ معاصر اغلب جامعه ی ما عادت به تبعیت داشته است. حتی در شرایطی که از جامعه انتظار خلاقیت و طرح ایده می رود نیز جامعه منتظر رهبر می ماند تا از طرح های رهبرانه ی وی تبعیت کند. حسن این کار به این است که در صورت شکست طرح همه ی تقصیر ها را به گردن فرد بالانشین می توان انداخت و خود را از زیر بار مذمت نجات داد.
این مشکل در تشکل ها نیز وجود دارد. برخی از اعضای تشکل ها (جدا از جنس و ماهیت تشکل) بیشتر علاقه دارند که تماشاچی باشند و در صورتی که مجبور شوند مسئولیت قبول کنند.
عضو فعال یک تشکیلات نه تنها نباید تماشاچی باشد و نه حتی نباید صرفا منتظر مسئولیت باشد که آن را انجام دهد بلکه بایستی خود به دنبال گرفتن مسئولیت و کار باشد و علاوه بر آن سعی کند همواره برای بهتر شدن کار مجموعه تشکیلات ایده طرح کند.
اگر قرار بود تماشاچی باشیم ، وارد فعالیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نمی شدیم.

۹- افزایش مهارت های فردی
هرچند که یکی از وظایف یک تشکیلات ایده آل و آرمانی طراحی و ایجاد سیستم و پروسه هایی برای رشد مهارت های فردی اعضا است. اما جدای از تشکیلات هر عضو نیز در این رابطه مسوولیت دارد . هر عضو خود بایستی برای افزایش مهارت های فردی خود تلاش کند . مهارت هایی که به رشد فهم ، دانش و شخصیت خود عضو در زندگی خصوصی اش نیز قطعا کمک های قابل توجهی خواهند کرد.
بنابراین توانایی های فردی خودمان را در کنار انجام وظایف تشکیلاتی ، تقویت کنیم. یک فعال فرهنگی علاوه بر مطالعات علمی ، تاریخی، سیاسی، دینی و فرهنگی شخصی ، بایستی در زمینه هایی مثل فن خطابه، هنر مذاکره، تقکر ساخت یافته و استراتژیک، هنر استدلال، قلم توانا، توان اقناع، ادبیات فصیح، قدرت چانه زنی، داشتن دایره لغات وسیع و… نیز با آدم های دیگر تفاوت داشته باشد.

منبع : بر اساس جزوه ی نکاتی برای کار تشکیلاتی ، سازمان دانشجویی