۳۰درصد کوره های تهران فعال است/کارگران کوره پزخانه وارد مشاغل کاذب شدند

[ad_1]


رئیس انجمن صنفی کارگران کوره پزخانه‌های استان تهران با بیان اینکه از بین ۵۰۰ کوره در تهران تنها ۳۰ درصد فعال هستند گفت:کارگران کوره پزخانه ها پس از بیکاری مجبور به فعالیت در مشاغل کاذب هستند.ساختمان کوره‌ها استاندارد نیست .

[ad_2]

لینک منبع