مقابله با تروریسم در خاک سوریه به معنی رویارویی با طرح صهیونیستی است

[ad_1]


وزیر فرهنگ سوریه با تاکید بر لزوم حک شدن نام قدس و قضیه فلسطین در ذهن و وجدان نسل‌های آینده گفت: مقابله با تروریسم در خاک سوریه به معنی رویارویی با طرح صهیونیستی است.

[ad_2]

لینک منبع