قاتل شهید خلیلی از زندان آزاد شد

[ad_1]


قاتل شهید علی خلیلی آمر به معروف و ناهی از منکر که در ارتباط با جنبه عمومی جرم خود به سه سال و پنج ماه حبس محکوم شده بود، از زندان آزاد شد.

[ad_2]

لینک منبع