تقویت صنعت موشکی و مذاکره توأمان کشور را عزتمند می‌کنند

[ad_1]


عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: اقتدار دفاعی و موشکی ایران طرف مقابل را پای میز مذاکره کشاند.

[ad_2]

لینک منبع