تحقق اقتصاد مقاومتی در گروی تبدیل کشور به کارگاه بزرگ تولید است

[ad_1]


دبیر‌کل حزب اسلامی کار با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید کشور به یک کارگاه بزرگ تبدیل شود، گفت: هر سه قوه بسترساز اقتصاد مقاومتی هستند.

[ad_2]

لینک منبع