خدشه به شورای نگهبان خدشه به اسلامیت نظام است/گواهی‌های اجتهاد کاربردهای درون حوزه‌ای دارند

[ad_1]


مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به طرح مباحثی درباره برگزاری آزمون خبرگان رهبری گفت: گواهی اجتهاد منش علمی است و جایگاه درون حوزه‌‌ای دارد.

[ad_2]

لینک منبع