حیوانات از سیرک‌های ایران رفتند/ نام ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان

[ad_1]


دیگر رفته رفته حیوانات در سیرک‌های ایران حضور ندارند و به جایگاه واقعی خود سپرده می‌شوند چرا که از ابتدای سال جاری نام ایران در فهرست کشورهای بدون سیرک حیوانات جهان ثبت شد.

[ad_2]

لینک منبع