درباره اقتصاد مقاومتی در حد بخشنامه و سمینار کار شده/ اقتصاد مقاومتی باید در عمل دیده شود

[ad_1]


حبیبی گفت: در رابطه با اقتصاد مقاومتی در حد بخشنامه و سمینار کارهایی انجام شده، اما در عمل باید اقتصاد مقاومتی دیده شود.

[ad_2]

لینک منبع