مرگ دلخراش خواهر و برادر خردسال بر اثر واژگونی دیگ آب جوش

[ad_1]


در حالی که آب، جوش آمده بود و من از فرزندان خود غافل بودم، یکی از آنها درب فر گاز را باز کرد و از آن آویزان شد که ناگهان گاز و دیگ روی آن به روی فرزندانم برگشت …

[ad_2]

لینک منبع