افسر مسلمان تیم تحقیقاتی هند برای بررسی حمله «پتهان کوت» ترور شد

[ad_1]


افسر مسلمان آژانس تحقیقاتی ملی هند که برای بررسی حمله تروریستی به پایگاه نیروی هوایی این کشور اعزام شده بود در نتیجه تیراندازی افراد ناشناس ترور شد.

[ad_2]

لینک منبع