چرا مهمترین شورای موازی شورای عالی فضای مجازی منحل نشد؟

[ad_1]


اعضای شورای عالی فضای مجازی، شب گذشته در جلسه این شورا سه شورای عالی موازی را منحل و یکی را با انتقال وظایف راهبردی، سیاست‌گذاری و نظارتی، تغییر نام دادند که این موضوع می‌تواند چند سوال را به دنبال داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع