تحلیل تحلیل‌های انتخابات ۷ اسفند

[ad_1]


برخی تحلیل‌های مرتبط با نتایج انتخابات سال گذشته در تهران با آن که بصیرت‌هایی به مخاطب می دادند اما یک نقیصه بزرگ داشتند و آن متکی نکردن تحلیلها به «داده‌ها»ست.

[ad_2]

لینک منبع