انتقاد محمد طبیبیان از توقف انتشار برخی آمارها از سوی دولت و امید بیش از حد به برجام

[ad_1]


محمد طبیبیان اقتصاددان حامی دولت روحانی با انتقاد از امید بیش از حد به برجام، از توقف انتشار برخی آمارهای توسط دستگاه‌های دولتی گله کرد و گفت: آنچه بر اقتصاد کشور ما تاثیر می‌گذارد مربوط به قوانینى به جز قوانین مرتبط با تحریم‌هاى هسته‌‌ای است.

[ad_2]

لینک منبع