اوباما بداند ایران نه کوباست و نه شوروی سابق/ در ایران فیدل و گورباچف در کار نیست

[ad_1]


حسام‌الدین آشنا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشته است که آقای اوباما می‌تواند قبل از نوامبر آخرین بقایای جنگ سرد را نه فقط در کوبا که در خاورمیانه نیز پایان دهد.

[ad_2]

لینک منبع