لغو تفاهمنامه شهرداری ــ سازمان نظام مهندسی برای تسهیل امور شهروندان است/نظام مهندسی در ارایه خدمات تأخیر داشت

[ad_1]


عضو شورای شهر تهران با اشاره به توضیحات معاونت شهرسازی شهرداری تهران مبنی بر کن لم یکن شدن تفاهمنامه شهرداری و سازمان نظام مهندسی گفت: شهرداری برای تسریع و تسهیل امور شهروندان نظارت بر نظام مهندسی را در ساخت و سازها حذف کرده است.

[ad_2]

لینک منبع