دولت ملزم به حذف یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر در سال جاری شد

[ad_1]


سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت باید یارانه سه دهک پردرآمدی را حذف کند و منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.

[ad_2]

لینک منبع