افسانه بایگان: بیشتر جوانانی که امروزه بدون روند منطقی وارد سینما شده‌اند «بازیچه»اند تا «بازیگر»

[ad_1]


هجوم عجیبی که بین جوانان برای ورود به بازیگری به وجود آمده صرفا به دلیل عشق به سینما نیست، بیشتر از بحرانی نشئت گرفته که گریبان‌گیر جامعه ما شده! طبعا ۹۰ درصد جوانانی که امروزه بدون هیچ روند منطقی وارد سینما شده‌اند، بیشتر «بازیچه»اند تا «بازیگر».

[ad_2]

لینک منبع