روحانی، رکود و نگون‌بختی به نام «اصل عدم تناقض»!

[ad_1]


اشکالی ندارد که رئیس‌جمهور محترم با توجیهی که برای خود دارند ادعا کنند از رکود عبور شده و یا حتی بگویند در پی تدبیر این دولت اتکای کشور به نفت بسیار کاهش یافته، منتها حداقل باید “«اصل عدم تناقض» را رعایت کنند”…

[ad_2]

لینک منبع