امیری اسفندقه: سهرابی از عهده شاگردی صائب برآمده است

[ad_1]


مرتضی امیری اسفندقه گفت: اگر کسی شاگردی صائب را نکند، بعد از «نیما» اصلا نباید سبک هندی کار کند، محمد سهرابی از معدود شاعران سبک هندی است که هم خوب هندی می‌سراید و هم شاگرد خوبی برای مکتب صائب است.

[ad_2]

لینک منبع