جهاد اسلامی: سلاح مقاومت تا آزادسازی اسرا دشمن را نشانه خواهد رفت

[ad_1]


یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که سلاح مقاومت و جهاد تا آزادسازی اسرا، رژیم اشغالگر را نشانه خواهد رفت.

[ad_2]

لینک منبع