تولید نفت ایران به ۳٫۲ میلیون بشکه در روز رسید

[ad_1]


تولید نفت ایران در ماه مارس با ۱۰۰ هزار بشکه افزایش به ۳٫۲ میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین افزایش از می ۲۰۱۲ تاکنون بود.

[ad_2]

لینک منبع