کاهش فقر بزرگترین دروغ است/بانک جهانی و صندوق ماسک فریبکاری هستند

[ad_1]


استاد بازنشسته دانشگاه گوئلف در مقاله ای به واقعیت های پنهان شده شعار “مبارزه با فقر جهانی” می پردازد؛ شعاری که طی پنج سال، نیمی از دارایی های عمومی جامعه را به جیب اقلیت ثروتمند ریخت.

[ad_2]

لینک منبع