ریال قوی به سود اقتصاد ایران نیست/راه‌های بهتری برای کنترل تورم بود

[ad_1]


استاد تجارت جهانی دانشگاه «بوستون» معتقد است که دولت ایران می‌توانست راه‌های مؤثرتری را برای مهار تورم داخلی خود اعمال کند، نه تقویت ریال، زیرا ریال قوی به زیان اقتصاد آن است.

[ad_2]

لینک منبع