سهرابی: وظیفه شاعر امروز این است که اجازه ندهد مدرنیته بر انسانیت سایه بیفکند

[ad_1]


شاعر «نسخه نسیان» معتقد است که این روزها در شعر با ضعف مضمون‌پردازی مواجهیم. به اعتقاد او، وظیفه شاعر امروز این است که اجازه ندهد مدرنیته بر انسانیت سایه بیفکند.

[ad_2]

لینک منبع