نوبخت:اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی‌ پیشرفت برای ما بحث جدیدی نبوده و روحانی سال ۸۷ به آن پرداخت

[ad_1]


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پی افزایش انتقادها درخصوص کم توجهی دولت به «اقتصاد مقاومتی» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در اظهارنظر جدیدی تصریح کرد اینها برای ما بحث جدیدی نبوده، و در سال ۸۷ توسط دکتر روحانی تقریر شده است.

[ad_2]

لینک منبع