۲ سناریوی دولت برای قیمت بنزین در سال ۹۵/احتمال چند نرخی شدن بنزین قوت گرفت

[ad_1]


دو سناریوی جدید در دولت یازدهم برای تغییر نرخ بنزین مطرح شده که نهایی شدن هر کدام از این دو سناریو به افزایش نرخ بنزین در سال ۹۵ منتهی خواهد شد.

[ad_2]

لینک منبع