موانع اقتصاد مقاومتی

[ad_1]


هریک از سه قوه در این سیاستها وظیفه مشخصی به‌عهده دارند، اما وقتی جلسه سران قوا تشکیل می‌شود، هیچ آثاری از تعقیب و پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود! چرا؟ این سؤال باید در اولین نشست سران قوا در سال جدید پاسخی شایسته پیدا کند.

[ad_2]

لینک منبع