مصرف بنزین کشور ۱۰۰ میلیونی شد

[ad_1]


مصرف بنزین کشور در روز پنجشنبه (۱۲ فروردین ماه) با بیش از ۱۵ میلیون لیتر افزایش نسبت به روز قبل از آن به ۱۰۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید.

[ad_2]

لینک منبع