فرهنگ در سال ۹۴ هم مظلوم بود/ دولتمردان هرجا کم بیاورند در فرهنگ صرفه‌جویی می‌کنند

[ad_1]


مدیر نشر هزاره ققنوس معتقد است که رویه سیاست‌گذاران و حتی مردم بر صرفه‌جویی در مسائل فرهنگی است و این در نهایت به‌ضرر فرهنگ کشور است.

[ad_2]

لینک منبع