پیام تهران به واشنگتن: کلید امنیت خلیج فارس در دستان ایران است

[ad_1]


پیام تهران از بازداشت تفنگداران آمریکایی به آمریکا و صدالبته به کشورهای ریز منطقه این است که قوانین بازی تغییر کرده است و هرکس باید حد و اندازه قدرت خود را دانسته و سر جای خود بنشیند.

[ad_2]

لینک منبع