پارلمان عراق جلسه بررسی نامزدهای کابینه جدید را به شنبه موکول کرد

[ad_1]


پارلمان عراق پس از آنکه نخست وزیر این کشور نامزدهای کابینه جدید عراق را ارائه کرد، جلسه بررسی نامزدها را به شنبه موکول کرد.

[ad_2]

لینک منبع