کارنامه یک‌ساله ملک سلمان از سربریدن‌ها و فاجعه منا تا قطع روابط با ایران

[ad_1]


هرچند هنوز یک سال کامل از پادشاهی ملک سلمان نگذشته است اما رکود بی‌سابقه اقتصادی و کسر بودجه، حمله به یمن، فاجعه منا و قطع روابط با ایران در پرونده او سنگینی کرده و سیاه‌ترین روزهای تاریخ عربستان را رقم زده است.

[ad_2]

لینک منبع