شهر را میدان تاخت و تاز و سوداگری قرار ندهیم

[ad_1]


وزیر راه و شهرسازی گفت: توصیه من به استاندار و شهردار این است که شهر را بسازیم و میدان تاخت و تاز و سوداگری قرار ندهیم؛ بین سوداگری و سرمایه‌گذاری قرق قائل شویم و سرمایه‌گذاری ما با یک هدف روشن باشد.

[ad_2]

لینک منبع