لاریجانی بیشتر برای دولت مفید است تا عارف/ لاریجانی را بزنید، خرد کنید و دوباره برگردانید سر جایش، باز هم اصولگراست

[ad_1]


اگر آقای عارف بپذیرد که نائب‌رئیس شود، مسئله‌اش حل است، راحت‌تر می‌تواند تفاهم کند و رأی به‌اندازه نائب‌رئیسی دارد، خوب هم دارد ولی برای ریاست ــ تصورم این است که ــ رأی ندارد.

[ad_2]

لینک منبع