مادران شهدا، غرس‌کنندگان نهال شهید؛ همسران شهدا، بارور کنندگان این نهال‌

[ad_1]


اگرچه عنوان شهید بر تارک تمامی ارزشها می‌درخشد اما دیدن این قله نور نباید ما را از توجه به کسانی این نورانیت از آن‌ها نشأت گرفته و بدون آن‌ها و تأثیرگذاری بی‌بدیلشان، امکان به‌وجود‌آمدن چنین نورانیتی وجود نداشت، غافل کند.

[ad_2]

لینک منبع