سردار کارگر از رئیس سازمان صدا و سیما و مدیران رسانه ملی قدردانی کرد

[ad_1]


رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور طی پیامی نسبت به بازتاب گسترده و انتشار دستاوردهای راهیان نور از دکتر سرافراز و مدیران رسانه ملی قدردانی کرد و اظهار داشت: نقش بی بدیل رسانه ملی در ارتقاء کمی و کیفی راهیان نور غیر قابل انکار می باشد.

[ad_2]

لینک منبع