تمدید اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی تا یک سال دیگر/ افزایش میزان جرایم نقدی تخلفات صنفی

[ad_1]


هیئت وزیران با تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای یک سال دیگر موافقت کرد.

[ad_2]

لینک منبع