اعتصاب عمومی و تظاهرات در اراضی اشغالی ۴۸ در سالروز «روز زمین»

[ad_1]


شهرها و روستاهای اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ امروز چهارشنبه همزمان با چهلمین سالروز «روز زمین» شاهد اعتصاب عمومی و تظاهرات است.

[ad_2]

لینک منبع