مسیر شمال به جنوب محور کرج – چالوس بازگشایی شد

[ad_1]


محدودیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور کرج – چالوس که موقتا اعمال شده بود، از بامداد امروز برداشته شد و این محور مجدداً بر روی وسایل نقلیه بازگشایی شده است.

[ad_2]

لینک منبع