بند ریاست جمهوری سوریه از دستور کار مذاکرات بین‌المللی حذف شد

[ad_1]


آمریکا متوجه است که موضوع ریاست جمهوری سوریه نهایی شده است و مجالی برای بحث و بررسی آن وجود ندارد و نمی توان در مورد سرنوشت آن ورود کرد زیرا این موضوع برگه ای نیست که در میز مذاکرات با هریک از متحدان سوریه چه مسکو و چه تهران مطرح شود.

[ad_2]

لینک منبع