عملیات عمرانی سنگ‌فرش خیابان سی تیر

[ad_1]


خیابان “سی تیر” یکی از پرجاذبه‌ترین خیابان‌های پایتخت به شمار می‌رود و در وصف آن می‌توان به وجود نخستین مریضخانه کشور، موزه ملی ایران و در رویدادی نادر به وجود عبادتگاه تمام ادیان در آن اشاره کرد. این خیابان این روزها به علت عملیات سنگ‌فرش مسدود است.

[ad_2]

لینک منبع