۳خواسته روحانی از حجتی در اولین جلسه هیئت دولت سال ۹۵

[ad_1]


وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اولین جلسه هیئت دولت در سال ۹۵ گفت: در این جلسه رئیس جمهور در بخش کشاورزی به کاهش وابستگی کشور به خارج ، بهبود تراز غذایی و افزایش بهره وری آب که از مصادیق عملی دست یابی به اقتصاد مقاومتی است، اشاره کرد.

[ad_2]

لینک منبع