رئیس جمهور اتریش: سوئیفت هنوز برای ایران بازنشده است

[ad_1]


رئیس جمهور اتریش با بیان اینکه “هنوز همه تحریمهای ضد ایرانی برداشته نشده اند”، گفت: در مورد سوئیف باید بگویم که هنوز در این زمینه مذاکراتی در جریان است.

[ad_2]

لینک منبع