جزئیات شرکت ۹ هزار نفر در عروسی با شادباش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی

[ad_1]


قیبله قریشی های بندرعباس سال‌هاست که با زنده نگه داشتن رسم اعطای فضل به داماد با احیای نوع دوستی و نمایش اتحاد و همدلی رکورددار پرداخت شادباش در کشور هستند.

[ad_2]

لینک منبع