ارتفاع بارش های ایران به ۱۷۵ میلیمتر رسید

[ad_1]


با ثبت ۱۰ میلیمتر متوسط بارش در سراسر ایران در ۹ روز ابتدایی سال ۹۵ ارتفاع تجمعی بارشهای کشور در سال آبی ۹۵ – ۹۴ به ۱۷۵ میلیمتر رسید.

[ad_2]

لینک منبع